Categories

Empires & Allies – Hvordan bruker jeg innsatsstyrken?

  • Trykk på et ledig spor for innsatsstyrken.
  • Velg en alliert.
  • Trykk på “Tilordne”-knappen.
  • Dra din nylig tilordnede allierte ut fra innsatsstyrke-linjen og til basebygget du ønsker.  
  • _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

    Empires & Allies Game GUIDE