Categories

FarmVille – Hvad er kooperative begivenheder?

Kooperative begivenheder er en fantastisk måde for medlemmer af et kooperativ at arbejde sammen på om at nå et fælles mål og optjene fantastiske belønninger.Du kan bidrage til dit kooperativs mål ved at levere bestillinger markeret med en blå sløjfe på bestillingstavlen. De blå sløjfer viser antallet af point, som du kan få fra hver fuldført bestilling. Du kan se dit kooperativs mål ved at trykke på knappen Kooperativ i venstre side af spilskærmen. Tryk derefter på sektionen Trofæer til venstre, efterfulgt af fanen Trofæer i toppen. Når dit kooperativ har nået den nødvendige score som et hold, kan I forsøge at optjene bonusbelønninger ved at konkurrere mod andre kooperativer på pointtavlen! Holdene med flest point på pointtavlen får ekstra belønninger. Kooperative medlemmer kan også bruge ædelsten til at aktivere en tidsbegrænset booster, som fordobler kooperativets point. Levér bestillinger markeret med en blå sløjfe, mens boostet stadig er aktivt, for at maksimere kooperativets indsats.Når begivenheden er slut, kan du se resultatet ved at trykke på knappen Kooperativ i venstre side af spilskærmen.Tryk på sektionen Trofæer til venstre, hvor du kan se holdets score, de største bidragydere og den samlede score. Derefter kan du trykke på fanen med sløjfen for at se, om dit hold har vundet en belønning.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE