Categories

FarmVille 3 – Hvordan fordeles belønningene fra samarbeidshendelser?

Alle spillere som er medlem av et samarbeid når en samarbeidshendelse starter og bidrar med iallfall ett enkelt poeng i hendelsen, kvalifiserer for en lik andel av belønningene så fort samarbeidet har fullført hendelsen og lyktes.Hvis du for eksempel bidrar med 1 poeng, vil du få den samme andelen av belønningen som et medlem som bidro med 1000 poeng.Hvis en spiller forlater et samarbeid mens en hendelse fortsatt er aktiv, vil bidragene deres telle mot samarbeidets endelige poengsum. Blir du med i et annet samarbeid, vil du ikke kunne delta i den nåværende aktive hendelsen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE