Categories

FarmVille – Hvordan fisker jeg?

Når du har nådd nivå 27, vil fiskerens hus og gårdsarbeideren Hjalmar Gjedde være tilgjengelig for opplåsing. Etter at du har bygd fiskerens hus, vil du kunne låse opp forskjellige fiskeplasser så fort nivåkravene deres er nådd. Hver fiskeplass har en unik fiskeprosedyre og trenger en spesifikk sluk før du kan begynne å fiske. Fiskesluker kan lages hos slukmakeren.Trykk på fiskeplasser og tilordne plassen en gårdsarbeider som er spesialist på fisking. I eksempelet nedenfor ser du tunfiskplassen, der du trenger en tunfisksluk for å fullføre fiskingen. Du vil også se hvor mye tid som kreves og belønningene du kan få når fiskingen er fullført.Et grønt kakediagram indikerer at gårdsarbeideren din jobber. Trykk på det for mer informasjon eller for å øke farten på fiskingen med edelstener.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE