Categories

FarmVille 3 – Hur fördelas belöningarna i gemenskapsevenemang?

Alla spelare som är medlemmar i en gemenskap när ett gemenskapsevenemang börjar och som bidrar med minst en poäng till evenemanget är med och delar lika på belöningarna när gemenskapen slutfört evenemanget.Exempel: Om du bidrar med 1 poäng får du samma andel belöningar som en medlem som bidragit med 1 000 poäng.Om en spelare lämnar sin gemenskap medan evenemanget fortfarande pågår fortsätter bidragen räknas in i gemenskapens slutpoäng. Om du går med i en annan gemenskap kommer du inte kunna delta i det pågående evenemanget.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE