Categories

FarmVille 3 – Hur tränar man sina exotiska djur?

Man måste samla elixir för att träna exotiska djur. Man kan få elixir som belöningar för leveranser från hamnen eller köpa dem från köpmannen.Tryck på det exotiska djur du vill träna och sedan på infoknappen. Man kan också gå till det exotiska djuret genom djursamlingen.Tryck på träningsknappen för det exotiska djur du vill träna.Du får se djurets nuvarande nivå, kraft och färdigheter. Tryck på träningsknappen igen för att se alla elixir du samlat. Tryck på ett elixir i samlingen för att välja det och använd mynt för att trycka på träningsknappen.Det går att välja flera elixir och kombinera dem med olika typer av elixir från samlingen.Att träna exotiska djur med elixir ger dem mer kraft och höjer deras nivå. Exotiska djur kan tränas upp till nivå 10. När djuren nått maxnivån kan de säljas för stora summor.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE