Categories

FarmVille 3 – ฉันจะเปิดใช้การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมบนอุปกรณ์สำหรับการซื้อได้อย่างไร

คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านสำหรับการซื้อทุกครั้งเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจจากแอปและเกมในอุปกรณ์ของคุณ ลิงก์ต่อไปนี้จะกล่าวถึงวิธีการเปิดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์ Apple (iOS):จัดการการตั้งค่ารหัสผ่าน iTunes Store และ App Store อุปกรณ์ Android (Google):กำหนดให้มีการยืนยันรหัสผ่านสำหรับการซื้อบัญชี Facebook:ตั้งค่า PIN สำหรับ Facebook Pay

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE