Categories

Empires & Allies – Hva betyr ikonene under robotfabrikken?

Ved å klikke på ikonet ovenfor aktiveres eller deaktiveres forsvarsmodus for kolossen. Hvis du aktiverer forsvarsmodus for kolossen, vil Omega-enheten kjempe for deg når basen er under angrep. Som standard er forsvarsmodus slått på. En Omega-enhet er sårbar for skade under et angrep mot basen din når forsvarsmodus er slått på.

Robotfabrikken før kolossen låses opp                (Forsvarsmodus deaktivert)    Robotfabrikken med kolossen låst opp               (Forsvarsmodus aktivert)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE