Categories

Golf Clash Guide – ระดับทักษะของทัวร์นาเมนต์คืออะไร?

ระดับทักษะของทัวร์นาเมนต์คือ รูปแบบการจัดอันดับที่ใช้ในการตัดสินว่านักกอล์ฟคนใดจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในแต่ละสายการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ ระดับทักษะทัวร์นาเมนต์ของคุณจะขึ้นอยู่กับผลของทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้า รวมถึงความคืบหน้าการทัวร์ 1vs1 ของคุณ สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณระดับทักษะ โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยของเราที่นี่เมื่อคุณเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ คุณจะถูกจัดให้อยู่ในสายการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์กับนักกอล์ฟที่มีระดับทักษะใกล้เคียงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสายของทัวร์นาเมนต์มีความยุติธรรมและสามารถเป็นคู่แข่งกันได้

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE