Categories

Dawn of Titans – Belöningsstatistik för altare

TEMPELALTARE

TITAN (inklusive DAGLIG TITAN)

 • 2 STJÄRNOR: 52,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 45,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

TITANNIVÅ 20–30

 • 2 STJÄRNOR: 52,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 45,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

15 TITANER

 • 1x 4 STJÄRNOR: 100 %

Återstående 14x:

 • 2 STJÄRNOR: 52,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 45,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

5 TITANER

 • 1x 3 STJÄRNOR: 100 %

Återstående 4x:

 • 2 STJÄRNOR: 52,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 45,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

EPISK RELIK

 • 4 STJÄRNOR: 100 %

EPISK SKÄRVA

 • 3 STJÄRNOR: 40 %
 • 4 STJÄRNOR: 55 %
 • 5 STJÄRNOR: 5 %

RELIK

 • 2 STJÄRNOR: 47,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 47,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 6,9%

SKÄRVA

 • 2 STJÄRNOR: 25 %
 • 3 STJÄRNOR: 75 %

GUDOMLIG HELGEDOM

GUDOMLIGA TITANER

 • 4 STJÄRNOR: 100 %

EVENEMANGSTITANER

 • 4 STJÄRNOR: 100 %

GYLLENE RELIKER

 • 5 STJÄRNOR (GYLLENE UPPSÄTTNING): 100 %

NORDISKA RELIKER

 • 5 STJÄRNOR (FORNNORDISK UPPSÄTTNING): 100 %

GUDOMLIGA RELIKER

 • 5 STJÄRNOR (URSPRUNGLIG UPPSÄTTNING): 90 %
 • 5 STJÄRNOR (FORNNORDISK UPPSÄTTNING): 10 %

VÄLSIGNADE RELIKER

 • 4 STJÄRNOR: 75,0 %
 • 5 STJÄRNOR (URSPRUNGLIG UPPSÄTTNING): 25,0 %

TIDSBEGRÄNSADE ALTARE OCH EVENEMANGSALTARE

EVENEMANGSALTARE (för allianskrigs- och solokrigsevenemang)

 • 1 STJÄRNA: 41,0 %
 • 2 STJÄRNOR: 39,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 17,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

ALTARE FÖR RESESTENSKÄRNA (för erövringsevenemang)

 • 1 STJÄRNA: 41,0 %
 • 2 STJÄRNOR: 39,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 17,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

ALTARE FÖR ANFALLSKÄRNA (för anfallsevenemang)

 • 1 STJÄRNA: 41,0 %
 • 2 STJÄRNOR: 39,0 %
 • 3 STJÄRNOR: 17,0 %
 • 4 STJÄRNOR: 3,0 %

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Dawn of Titans Game GUIDE