Categories

FarmVille 3 – ฉันจะเล่นเควสต์สัตว์ได้อย่างไร

สร้างสถานีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นในไร่ของคุณเพื่อปลดล็อกเควสต์สัตว์ คุณส่งสัตว์ต่างแดนออกล่าได้ด้วยการแตะสถานีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือปุ่มแผนที่ในไร่ของคุณคุณสามารถดูเควสต์ทั้งหมดที่มีให้และระยะเวลาของเควสต์ได้จากบนแผนที่ แต่ละเควสต์ต้องใช้เวลาทำสักระยะจึงเสร็จ และต้องใช้สัตว์ต่างแดนเฉพาะตัวเลือกสัตว์ต่างแดนจากคอลเลกชันของคุณ แล้วเริ่มล่าไอเท็มหายากด้วยการใช้พลังงานสัตว์ต่างแดน พลังงานผลึกวิเศษทำให้คุณส่งสัตว์ไปทำเควสต์ได้ และมันจะรีชาร์จตลอดเวลา ถ้าพลังงานหมด คุณจะรอให้มันเต็มหรือใช้อัญมณีซื้อจากในร้านก็ได้โอกาสทำภารกิจสัตว์สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับพลังของสัตว์ต่างแดน ประเภทของมัน และทักษะสัตว์ที่ต้องใช้ในภารกิจฝึกสัตว์ต่างแดนของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำเควสต์สำเร็จและชิงทุกรางวัลในเควสต์มาครองเมื่อทำเควสต์เสร็จแล้ว ให้แตะปุ่ม แสดงผลลัพธ์ แล้วเก็บรวบรวมรางวัลของคุณ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE