Categories

Mobile Legends – 為什麼我不能再領取每天的競猜幣瞭?

目前在电竞比赛期间,每日登录游戏进入赛事页面可领取1000竞猜币。竞猜任务每日刷新,未领取的奖励将在刷新后清空,请及时领取。

在赛事阶段性结束后,每日竞猜币领取暂停,未使用的竞猜币可累积至下次赛事竞猜使用。

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton