Categories

Mobile Legends – Tại sao tướng miễn phí hàng tuần của tôi không thay đổi?

Nếu bạn là người chơi mới và hoàn tất đánh 25 trận (không tính trận đấu với máy và tự do) thì các tướng miễn phí hàng tuần sẽ được thay đổi bình thường 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton