Categories

Mobile Legends – Có thể trải nghiệm tướng mới ra mắt ?

Bạn không thể thử nghiệm tướng mới ra mắt. Chúng tôi nghĩ với số lượng tướng miễn phí hàng tuần đã đủ cho người chơi sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cập nhật hướng dẫn và các trận đánh với tướng mới để người chơi hỗ trợ người chơi đưa ra quyết định mua tướng mới hay không 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton