Categories

Mobile Legends – Liệu tôi có thể đổi trả những vật phẩm mà tôi không thích sau khi đã mua tại Cửa Hàng?

Khi bạn mua bất kỳ vật phẩm nào trong Cửa Hàng chẳng hạn như Tướng, Skin, Cảm Xúc Chiến Trường, v.v… bạn không thể đổi trả chúng. Nếu bạn đang cân nhắc về việc mua một món vật phẩm hay là không, thì tốt nhất bạn nên sử dụng thẻ trải nghiệm trước để đảm bảo rằng vật phẩm đó đúng như những gì bạn mong đợi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton