Categories

Mobile Legends – เพิ่มเลเวลตัวละครอย่างไร? เพิ่มเลเวลแล้วมีอะไรอัพเกรดใหม่?

เลเวลไอดีนอกสนามรบ: ผู้เล่นสามารถเก็บค่าประสพการณ์เพื่อเพิ่มเลเวลไอดี โดยการเข้าเล่นเกมและทำภารกิจประจำวัน ผลจากการเพิ่มเลเวลไอดีจะมีการใช้งานในภายหน้า;

เลเวลบัญชีสูงสุดของเกมคือเลเวล30 เมื่อเลเวลเต็มแล้ว เมื่อได้รับExp.ก็จะไม่สามารถเพิ่มได้อีก

เลเวลฮีโร่ในสนามรบ: มีผลแค่ในเกมปัจจุบัน  ค่าประสพการณ์เก็บได้จากการ ฆ่าลูกสมุน, สัตว์ป่า, ฮีโร่, และพังป้อมของอีกฝ่ายเมื่อฮีโร่เลเวลอัพ จะได้รับค่าสถานะและแต้มสกิล

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton