Categories

Mobile Legends – Tại sao số dư kim cương của tôi lại âm? Tướng đều bị đóng băng và không thể thi đấu Xếp hạng!

Một khi số dư kim cương của bạn âm, chúng tôi sẽ đóng băng tất cả các tướng đã mua, có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng chúng và cũng không thể tham gia đấu xếp hạng cho đến khi bạn nạp lại và số dư tài khoản là một số dương. Sẽ có những khả năng sau:

Thứ nhất: Chúng tôi sẽ trừ đi số kim cương tương đương nếu bất kỳ người chơi nào cũng nhận được một số lượng lớn thông qua BUG.

Thứ hai: Số dư âm sẽ xảy ra khi bạn hoàn lại hóa đơn mua hàng và kim cương đã được sử dụng.

Có một khả năng rằng thanh toán của bạn không được hoàn tất và hoàn phí tự động có thể đã xảy ra

Đối với các vấn đề hoàn lại tiền liên quan đến Google hoặc Apple, vui lòng liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ tương ứng.

Đối với các thiết bị của Apple (iOS):Truy cập hỗ trợ của Apple và chọn “””” Liên hệ với bộ phận hỗ trợ cửa hàng iTunes “”””, sau đó “””” Mua, thanh toán và đổi”””” và chọn tùy chọn phù hợp với bạn nhất.

Đối với thiết bị Google (Android):

Truy cập hỗ trợ của Google và thực hiện tìm kiếm hoặc sử dụng nút ‘Liên hệ với chúng tôi’ trên trang (chỉ bằng tiếng Anh) để liên hệ với đại diện bộ phận hỗ trợ khách hàng của Google qua email hoặc qua điện thoại.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton