Categories

Mobile Legends – Đặc quyền hội viên Ánh Sao

1. Mua Hội Viên Ánh Sao và nhận skin Vĩnh Viễn Độc Quyền của tháng đó ngay lập tức. Đồng thời, bể thưởng cao cấp sẽ được mở khoá. Hội Viên Ánh Sao Trải Nghiệm sẽ KHÔNG nhận được Skin Ánh Sao và không thể mở khoá bể thưởng cao cấp.

2. Bể giải thưởng cao cấp và skin Ánh Sao được làm mới vào 0:00, vào ngày đầu tiên của tháng (Giờ Máy Chủ).

3. Khi bạn đã mua Hội Viên Ánh Sao, bạn sẽ nhận được đặc quyền hội viên Ánh Sao trong 31 ngày. Kiểm tra trang “Đặc Quyền” để biết thêm chi tiết.

4. Khi bạn đã mua Hội Viên Ánh Sao hoặc đã sở hữu đặc quyền Hội Viên Ánh Sao, bạn có thể nhận quà hàng tuần tại trang “Đặc Quyền” ngay lập tức. Phần quà chưa nhận sẽ được gửi qua thư.

5. Khi bạn đã mua Hội Viên Ánh Sao, Khung Avatar độc quyền sẽ được mở khoá. Kiểm tra tại Trang Cá Nhân.

6. Mỗi người chơi sẽ nhận Điểm VIP khi đăng nhập hàng ngày/tiêu Kim Cương/tham chiến, những yếu tố này sẽ làm thăng cấp VIP. Một người chơi bình thường có thể nhận quà trong bể thưởng Miễn Phí, trong khi Hội Viên Ánh Sao có thể nhận quà ở cả Bể Thưởng Thường lẫn Bể Thưởng Cao Cấp. Phần quà sẽ được làm mới vào 0:00, vào ngày đầu tiên của tháng (Giờ Máy Chủ).7. Hội Viên Ánh Sao cần đổi thưởng trong Shop Ánh Sao. Đồng thời, bạn có thể đổi thưởng chỉ khi cấp VIP đạt TỐI ĐA. Sau đó, bạn có thể dùng Điểm VIP hoặc Đá VIP để đổi thưởng.

8. Mua Thưởng Hội Viên Ánh Sao và mở khoá bể thưởng cao cấp 1 lần và nhận 2000 Điểm VIP ngay lập tức. Đồng thời, Skin Ánh Sao của tháng đó và Đặc Quyền Ánh Sao – duy trì trong 31 ngày – cũng sẽ được mở khoá.

9. Mua Thẻ Hội Viên Ánh Sao Theo Quý cũng tương đương với việc mua hoặc làm mới thẻ tháng Hội Viên Ánh Sao 3 lần.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton