Categories

Mobile Legends – ขอรับเงินคืนสำหรับแอพหรือคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก Apple

การซื้อบางรายการจาก App Store, iTunes Store, Apple Books หรือบริการอื่นๆ ของ Apple อาจมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน คุณสามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้กับเว็บเบราเซอร์เพื่อขอรับเงินคืน

วิธีขอรับเงินคืน

 • ไปที่ reportaproblem.apple.com 

 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

 • หากคุณเห็นปุ่ม “รายงาน” หรือ “รายงานปัญหา” ถัดจากรายการที่คุณต้องการขอรับเงินคืน ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว

 • ทำตามคำแนะนำบนหน้านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่คุณต้องการเงินคืนและส่งคำขอของคุณ

 • หากคุณไม่สามารถขอรับเงินคืนใน reportaproblem.apple.com

  หากการเรียกเก็บเงินอยู่ในระหว่างดำเนินการ คุณจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ หลังจากที่ดำเนินการเรียกเก็บเงินแล้ว ให้ลองส่งคำร้องขอเงินคืนอีกครั้ง  หากคุณมีการสั่งซื้อที่ค้างชำระ คุณต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นก่อนที่คุณจะขอเงินคืนได้ คุณอาจต้องอัพเดทข้อมูลการชำระเงินของคุณ

  รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน

  ดูว่าการคืนเงินใช้เวลานานเท่าใด

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอเงินคืน หรือเงินคืนอื่นที่คุณไม่สามารถร้องขอได้ที่ reportaproblem.apple.com โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

  มีปัญหากับการสมัครสมาชิกใช่หรือไม่

  คุณสามารถร้องขอเงินคืนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ด้วย

  หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวซื้อสินค้าโดยไม่ตั้งใจ

  หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวซื้อสินค้าโดยไม่ตั้งใจ ให้ตั้งค่าเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อโดยไม่ตั้งใจอีกในอนาคต โดยที่คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้า ป้องกันการซื้อสินค้าบางประเภท หรือปิดใช้งานการซื้อสินค้าทั้งหมดได้ ตั้งค่าเวลาหน้าจอ

   

  สิทธิ์ในการขอเงินคืนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ดูรายละเอียดที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการสื่อของ Apple ในประเทศและภูมิภาคที่มีการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ใช้จะได้รับสิทธิภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

  ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

  Game Guide for Mobile Legends – moonton