Categories

FarmVille 3 – ฉันจะบล็อกผู้เล่นในสหกรณ์ของฉันได้อย่างไร และถ้าทำแล้วจะเป็นอย่างไร

คุณสามารถบล็อกผู้เล่นในสหกรณ์ของคุณโดยเข้าไปที่หน้าจอสหกรณ์แล้วเลือกการตั้งค่า (ไอคอนรูปฟันเฟือง)>สมาชิก>แตะชื่อสมาชิกในรายการ> แตะที่ไอคอน ‘…’> เลือกบล็อกคุณจะยังคงมองเห็นข้อความใดๆ ที่ผู้เล่นส่งมาก่อนถูกบล็อกในหน้าต่างแชทของสหกรณ์ และจะยังเห็นการขอไอเท็มที่พวกเขาเสนอ แต่จะไม่มีข้อความใหม่ๆ ของพวกเขาแสดงขึ้นมาหากคุณเชื่อว่าผู้เล่นคนใดละเมิด เงื่อนไขการใช้บริการของเรา คุณสามารถใช้ปุ่ม ‘รายงาน’ เพื่อปักธงให้มีการตรวจสอบผู้เล่นคนนั้นได้

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE