Categories

Golf Clash Guide – เหตุใดข้อความแชทจึงขึ้นเป็นรูปดาว

Golf Clash ใช้ตัวกรองคำต้องห้ามเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในแชทของแคลน ชื่อผู้ใช้ ชื่อแคลน และคำอธิบายแคลน หากมีความเห็นว่าคำหรือวลีไม่เหมาะสมก็จะถูกแทนที่ด้วยดาว เราต้องการให้ Golf Clash ปราศจากภาษาหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้รายอื่น ๆ อาจรู้สึกว่าไม่เหมาะสม นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเราเรามีการปรับปรุงตัวกรองคำต้องห้ามของเราเสมอ ดังนั้นโปรดอดทนกับเราอย่างใจเย็นหากมีบางคำพูดอาจถูกใส่ดาวอย่างไม่ยุติธรรม บางครั้งตัวกรองคำต้องห้ามอาจมีความละเอียดอ่อนมากเกินไป

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE