Categories

Golf Clash Guide – บัญชีสังเวียนกอล์ฟไม่มีการเก็บรักษา มันหมายความว่าอย่างไร?

ถ้าคุณเห็นไอคอนโล่สีแดง และบัญชีสังเวียนกอล์ฟของคุณแสดงว่าไม่มีการเก็บรักษา นั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้เลือกวิธีการกู้คืนบัญชีของคุณ คุณสามารถเก็บรักษาให้กับบัญชีโดยการกดที่ไอคอนการตั้งค่าจากหน้าจอเมนูหลัก จากนั้นให้เลือก “เก็บรักษาบัญชีของคุณ” และเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสามวิธีนี้เพื่อเก็บรักษาให้กับบัญชีของคุณ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE