Categories

Golf Clash Guide – Tập luyện giải đấu hoạt động như thế nào?

Tập luyện giải đấu sẽ khả dụng trước khi bắt đầu mỗi giải đấu. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có thể tập luyện cho giải đấu sắp diễn ra trong vòng 3 ngày trước khi giải đấu bắt đầu, nhưng điều này có thể phụ thuộc vào lịch trình và loại giải đấu. Khi tập luyện giải đấu khả dụng, bạn sẽ có thể tập luyện bằng cách sử dụng Token Tập luyện, phí là một token mỗi lỗ. Bạn có thể tập luyện bất kỳ lỗ nào với bất kỳ độ khó nào bạn có thể tiếp cận. Bạn sẽ được ghép cặp với một đối thủ nhưng sẽ không có phí tham gia bằng Xu và giải thưởng cho người chiến thắng. Hãy nhớ rằng đây chỉ là tập luyện!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE