Categories

Golf Clash Guide – Làm sao để tôi mời mọi người tham gia hội của mình được?

Bạn có thể mời bất cứ người chơi Golf Clash nào gia nhập hội của mình qua trang hồ sơ của họ. Để tải trang hồ sơ của người chơi, chỉ cần chọn ảnh hồ sơ của họ từ bất cứ bảng xếp hạng nào hoặc ngay trong trận đấu.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE