Categories

Golf Clash Guide – Các cấp độ trong hội khác nhau những gì?

Mỗi hội sẽ có được tới 50 thành viên với 4 vai trò khác nhau:Hội viênKhi gia nhập/tái gia nhập một hội, bạn sẽ tự động trở thành hội viên, dù trước đây cũng trong hội này hay hội khác bạn đã có cấp độ cao hơn. Đội PhóĐội Phó chịu nhiều trách nhiệm hơn hội viên nhưng lại ít hơn so với Đội trưởng và Chủ tịch. Đội Phó có thể:Đuổi hội viên ra khỏi hội.Mời thành viên mới vào hội.Chấp nhận yêu cầu xin gia nhập hội.Có bao nhiêu hội viên mang cấp độ này cũng được.Đội trưởngĐội trưởng chịu nhiều trách nhiệm hơn Đội phó, nhưng lại ít hơn so với Chủ tịch. Đội trưởng có thể:Đuổi hội viên và Đội Phó ra khỏi hội.Mời thành viên mới vào hội.Chấp nhận yêu cầu xin gia nhập hội.Gửi tin nhắn hội.Thăng cấp cho mọi người trong hội lên làm Đội trưởng hoặc Đội phó.Giáng cấp Đội phó xuống Hội viên.Được truy cập tùy chỉnh hội.Có bao nhiêu hội viên mang cấp độ này cũng được.Chủ tịchChủ tịch hội chịu nhiều trách nhiệm nhất và có thể đưa ra nhiều quyết định nhất. Chủ tịch có thể:Đuổi bất cứ người chơi nào ra khỏi hội, dù họ có mang vai trò cấp độ nào.Mời thành viên mới vào hội.Chấp nhận yêu cầu xin gia nhập hội.Gửi Tin nhắn HộiThăng cấp, giáng cấp hoặc đuổi bất cứ ai khỏi hội.Được truy cập tùy chỉnh hội.Chỉ có một người được giữ chức Chủ tịch hội. Người tạo ra hội sẽ mặc định trở thành Chủ tịch hội.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE