Categories

FarmVille 3 – Jag har höjt nivån på Kenny, Pål, Sigge eller Majsan med fick inte +5 hjälpredeenergi. Är det en bugg?

Första gången du låser upp Kenny, Pål, Sigge och Majsan får du +5 hjälpredeenergi. Om du höjer nivån på dem jobbar de snabbare och får lägre energikrav, men det höjer inte gränsen för hjälpredeenergi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE