Categories

CSR Racing 2 – 我已完成菁英調諧師章節,為什麼沒有收到免費條板箱?

3.1版更新發佈後,玩家僅能於各章節期間取得免費菁英調諧師條板箱。章節一旦完成,即無法再取得免費條板箱。請注意,你可繼續為所有未完成的章節取得免費條板箱。我們相約賽道相見!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

CSR Racing 2 Game GUIDE