Categories

Dawn of Titans – Hur överför jag min profil från en enhet till en annan, från iOS till Android och vice versa?

Profiler och spardata försvinner inte när de överförs till en ny enhet.  När du loggar in på Google Play Games-appen eller Gamecenter-appen med samma inloggningsuppgifter som för den föregående enheten och startar Dawn of Titans på den nya enheten blir du tillfrågad om vilken profil du vill fortsätta med (din existerande profil från en föregående enhet eller en helt ny profil). Vi rekommenderar att du alltid sparar ditt spelar-ID och Zynga ID (ZID) om du skulle få problem när du laddar upp din profil på en ny enhet. Spara även inloggningsinformationen för ditt konto på Google Play Store- och Gamecenter-apparna eftersom dessa används när du ansluter till Dawn of Titans för att hämta dina data. Om du vill byta plattform från iOS till Android eller vice versa, kan vår kundsupport hjälpa dig med detta. Kontakta supporten i spelet och ha den ursprungliga enhetens ZID och din nya enhets ZID redo så hjälper vi dig att överföra din profil.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Dawn of Titans Game GUIDE