Categories

FarmVille 3 – Om jag har hjälpredeenergi som går över gränsen (70) när jag ökar min nivå, får jag ytterligare +70 hjälpredeenergi?

Nej. Om du har hjälpredeenergi som går över gränsen (t.ex. 160/70) så får du ingen ytterligare hjälpredeenergi när du ökar din nivå. Vi rekommenderar att du alltid spenderar överflödig hjälpredeenergi på uppgifter så att du kan dra full nytta av påfyllningen vid nivåökning.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE