Categories

Hay Day – Meminta pemadaman data peribadi anda | Hay Day – Bahasa Melayu

Anda boleh meminta untuk memadam semua maklumat akaun permainan anda yang telah kami kumpul.

Mengikut permohonan ini, akaun permainan anda akan ditutup dan dipadamkan secara kekal. Ini termasuk semua mata wang dalam permainan dan perkembangan, sama ada dibayar atau tidak.

Sekiranya akaun anda disambungkan ke Supercell ID, semua akaun permainan lain dalam permainan Supercell lain yang disambungkan ke Supercell ID yang sama juga akan dipadamkan.

Jika anda ingin memulakan permainan baharu, sila lihat panduan kami untuk memulakan permainan baharu.