Categories

Hay Day – Berkongsi Akaun adalah Tidak Betul! | Hay Day – Bahasa Melayu

Menjual, membeli, berkongsi atau memberikan akaun permainan kepada pemain lain melanggar Terma Perkhidmatan (dalam bahasa Inggeri) kami.

Setiap akaun permainan milik seorang pemain sahaja. Dalam kes di mana kami menentukan beberapa pemain bermain dalam satu akaun tunggal, kami berhak menutup akaun itu secara kekal.

Berkongsi akaun anda meletakkan maklumat peribadi dan akaun lain dalam risiko. Penyalahgunaan akaun permainan anda akan juga merisikokan kerosakan lain dalam permainan. Anda bertanggungjawab terhadap apa-apa yang berlaku melalui akaun anda.