Categories

Hay Day – Buurtrollen en de chat | Hay Day – Nederlands

Spelers kunnen vier verschillende rollen hebben in een buurt:

Voorzitter: de voorzitter heeft de leiding over de hele buurt. hij of zij heeft de macht om leden uit te nodigen of uit de buurt te zetten, de ledenrollen en buurtinstellingen te bewerken, ongewenste derbytaken te verwijderen en leden af te melden voor de derby. Een voorzitter kan afstand doen van het voorzitterschap en een covoorzitter promoveren tot de rol van voorzitter.

Covoorzitters: ze kunnen worden benoemd door voorzitters (of andere covoorzitters) en staan op de tweede plaats in de hiërarchie. Covoorzitters hebben bijna dezelfde rechten als de voorzitter, maar ze kunnen de voorzitter niet degraderen of eruit zetten (covoorzitters kunnen alleen buurtoudsten en leden degraderen of eruit zetten).

Buurtoudsten: ze kunnen uitnodigingen verzenden, verzoeken accepteren en derbytaken verwijderen. Buurtoudsten kunnen worden beschouwd als de lijm die de buurt bij elkaar houdt.

Leden: zij hebben geen speciale rol, maar maken deel uit van de groep, werken samen en nemen deel aan discussies in de chat. Leden kunnen worden gepromoveerd als ze graag meer verantwoordelijkheid willen. Vraag het gewoon aan een co-leider of de leider.

Wat als de leider de buurt verlaat?

Als een voorzitter een buurt verlaat zonder een nieuwe voorzitter te benoemen, wordt degene die de hoogste rol heeft en het langst lid is van de buurt, automatisch gepromoveerd tot voorzitter. Bijvoorbeeld: de covoorzitter die het eerst lid is geworden van de buurt, wordt gepromoveerd tot voorzitter. Als er geen covoorzitter is, gaat de rol naar de buurtoudste die het langst lid is.


Chat

Als je je in de buurt bevindt, tik je op het gele pijltje aan de linkerkant van het scherm om het chatvenster te openen. Er zijn drie tabbladen:

Het chattabblad: tik rechtsonder op de chatknop en chat met je buren.Buurtmeldingen: de voorzitter en de covoorzitters kunnen maximaal vijf meldingen sturen naar alle leden. Als je er meer wil verzenden, moet je oude berichten verwijderen.Overzicht van buurtderbytaken: de voorzitter of covoorzitters kunnen deze informatie zichtbaar maken via de buurtinstellingen.