Categories

Hay Day – Waarom ben ik geblokkeerd? | Hay Day – Nederlands

We behouden ons het recht voor om accounts te blokkeren die onze Algemene voorwaarden hebben overtreden. Onze Algemene voorwaarden lezen is een hele klus, dus we vermelden hieronder de belangrijkste punten.

Ongepast gedrag is een van de voornaamste redenen waarom we accounts blokkeren. We zijn van mening dat iedereen onze spellen moet kunnen spelen zonder om welke reden dan ook te worden lastiggevallen. Dat betekent dat pogingen om andere spelers te choqueren of te kwetsen, haatdragende of beledigende taal, seksueel getinte opmerkingen, en politieke of religieuze onderwerpen die sterke emoties oproepen, niet zijn toegestaan. Deze zaken komen misschien voor in de samenleving, maar hebben geen plaats in onze spellen!

Het verkrijgen van een oneerlijk voordeel is een andere overtreding die vaak tot de blokkering van een speler leidt. Onze spellen zijn van nature competitief en het is niet toegestaan om op een oneerlijke manier de overhand proberen te krijgen, bijvoorbeeld door software van derden te gebruiken, accounts te delen of fraude te plegen. We hanteren een nultolerantiebeleid met betrekking tot het oneerlijk verkrijgen van een voordeel ten opzichte van andere spelers.

Let op: ‘ongepast gedrag’ en ‘het verkrijgen van een oneerlijk voordeel’ zullen niet als redenen worden gegeven bij een blokkering. Als je account wordt geblokkeerd, is dat echter te wijten aan een van deze twee overtredingen.

Zie onze lijst van onaanvaardbaar gedrag voor enkele voorbeelden van handelingen die tot een blokkering kunnen leiden.