Categories

King of Avalon:Marsj – [Norwegian Bokmål]

Når som helst du sender soldater ut fra Byen din, å attakkere, å forsterke, å samle eller å leire seg, blir det sett som en marsj. Nummer av soldater du kan sende i hver marsj er diktert av nivå av din Høyborg. Jo høyere ditt Høyborg nivå er, jo større er din Marsj Kapasitet.

Din Marsj Kapasitet kan også bli økt gjennom Forskning, Talent Poeng, og Drake Dyktigheter, like som ved å bruke boost objekter.

Nummer av marsj du kan sende hver gang er diktvert av ditt nivå av Forskning. Å forske Marsj Slotter i Universitet skal låse opp evne til å sende flere marsjer samtidig. Å aktivere høyere nivåer av VIP (8 og høyre) skal også legge til en midlertidig ekstra Marsj Slott.