Categories

King of Avalon:Bygning – Sykehus – [Norwegian Bokmål]

Funksjon av Sykehus er å helbrede dine soldater som er såretete i kampen. Behandling av såretet soldater tat halv tid og behøver ressurser å trene nye soldater, så det er en god ide å ha en så stor Såretet Kapasitet som mulig. Du kan få det ved å bygge flere Sykehus og oppdatere dem. Utforsk i Universitet og å bruke Talent Poeng kan også øke din Kapasitet for såretete soldater og Helbredelse Hastighet. Vær sikker på å helbrede dine såretete soldater fordi når din Såretete Kapasitet er oppnådd, skal såretete soldater i kampen bli mistet.

Hva som skal skje på dine soldater etter en kamp skal variere og avhenge av type av kampen:

Når du er i ferd med å forsvare, skal alle såretete soldater bli sendt til Sykehus inntil Såretet Kapasitet er oppnådd, etter det skal de bli mistet.

Når du attakkerer Monstre, skal en liten del av soldater bli såretete og sendt til Sykehus.

Når du attakkerer en motstander på en ressurs flis, skal såretete soldater bli sendt til Sykehus inntil Såretet Kapasitet er oppnådd.

Når du attakkerer en motstanders By, skal alle såretete soldater bli mistet.