Categories

King of Avalon:Bygning – Gård, Sagbruk, Jern Gruve og Sølv Gruve – [Norwegian Bokmål]

Dine Gård, Sagbruk, Jern Gruver og Sølv Gruver er bygninger som produserer Mat, Tre, Jern og Sølv for Byen din henholdsvis. Et ikon skal dukke opp over dem når som helst det er ressurser som kan samles.

Å oppdatere disse ressurs bygninger skal øke rate av produksjon, like som mengde av ressurser de kan holde i midlertidig lagring.

De Jern Gruvene skal låses opp når din Høyborg oppnår nivå 10.

De Sølv Gruvene skal låses opp når din Høyborg oppnår nivå 15.

Ressurser som ikke samles er ikke beskyttet fra fiendes angrep, så det er en god ide å høste regelmessig.