Categories

King of Avalon:Hvordan kan jeg endre Riket? – [Norwegian Bokmål]

Bare spillere som har registeret for færre enn 5 dager og Høyborgen deres er lavere enn nivå 6, kan endre Riket. Hvordan du kan endre Riket: Klikk på Rik knapp -> Kart-> Kloden knapp -> klikk på riket du vil skifte til og så velg område på Kartet du vil flytte til, så klikk på Kartet å bli teleportert til nytt Rik med nye tilfeldige koordinater.
* Notat: før du endrer rikdom, må du først sikre at du ikke er i en Allianse.