Categories

King of Avalon:Hvor kan jeg sjekke det totale Vedlikeholdet? – [Norwegian Bokmål]

Vedlikehold er mengde av Mat dine soldater bruker hver time når ditt Mat nivå er flere en mengde som beskyttes av Varehuset. Du kan se ditt Totale Vedlikehold inne i din By gjennom å klikke på Parade Gulv, eller gjennom å klikke på din Høyborg og velge By Stater.