Categories

King of Avalon:Hva er det Auksjon Huset? – [Norwegian Bokmål]

Her skal de nye objektene dukke opp regelmessig for auksjon. Alle bud for et objekt må være i det minste den nåværende pris og minimal økning kombinert. Hvis et bud er gjort i de siste fem minuttene av auksjon, skal tiden til auksjon forlenges fem minutter til.
Herren med høyest bud når tiden fullfører skal vinne det objektet. Hvis ditt bud ikke er det høyeste, kan du hente det tilbake fullt! Når du har vunnet en auksjon, kan du samle objekt fra Epost direkte. Hvis du mislyktes å gjøre bud, så kan du gå tilbake til Auksjon Hus og hente dine Gull tilbake.