Categories

King of Avalon:Hva er Edelsten og Raffineringsstein? – [Norwegian Bokmål]

Edelstener er edelstener som kan bygges inn i utstyret for å gjøre det mer mektig!
Det er flere måter du kan få Edelstener i spillet på: fra Portal Monstre, Merlins gave, i Gull Aktivitet, Fallen Ridder Aktivitet, Heldig Skudd og i enkelte pakker. Vær oppmerksom på at Edelstener ikke kan brukes på Rullene.
Hvis du vil bruke Edelstener, må du ta dem ut av lageret først, slik at de kan nås Rustkammer. Etter å ha brukt Edelstener fra lageret, trykker du på den aktuelle utrustning, som har en tilgjengelig Edelsten Plass og trykk på den tomme sokkelen til å legge ned. Husk at Edelsten kan bare bygges vellykket når formen tilpasser. Vær også oppmerksom på at ikke alt utstyr har en Edelsten Plass.
En innebygd Edelsten kan fjernes fra den delen av utstyret med elementet, ‘Edelsten Gjennopprettingssett’, eller fjernes ved å ødelegge den. Ødelegge Edelstener vil ikke returnere noe, så vær forsiktig når du gjenoppretter. Det er også Raffineringssteiner som kan brukes til å avgrense andre edelstener. Disse Raffineringssteiner kan ikke bygges selv. Du kan også bruke edelstener for å raffinere en annen Edelsten å forbedre dets fordeler.