Categories

King of Avalon:Allianse FAQ – [Norwegian Bokmål]

1 Å Skape eller å Delta i en Allianse

Klikk på Allianse ikon på bunnen av skjermen å komme inn Allianses grensesnitt hvor du kan delta i eller skape en Allianse.

Lavere nivå Høyborg (Nivå 1-5) kan skape en Allianse for 200 Gull, Nivå 6 eller høyere kan skape en Allianse gratis.

Allianses språk er automatisk satt samme som den Allianses Leders, men det kan bli endret når som helst.

Hvis du er i ferd med å skape en Allianse, husk at ditt navn og din motto skal spille en betydelig rolle i å tiltrekke spillere du ønsker å få i din Allianse.

2 Hvordan kan jeg endre, forlate eller oppløse en Allianse?

Du bare får lov til å være i en Allianse når som helst.

Det å delta i en annen Allianse, enten klikk på direkte på en invitasjon som skal dukke opp på din skjerm, eller klikke på Allianse knapp på bun av din skjerme å sjekke andre Allianser du kan delta i.

Det er gratis for deg å endre Allianse som du vil, men du må alltid forlate den nåværende Alliansen først. Å gjøre dette, klikk på Allianse på bunn av din skjerm, så gå til Ordn og klikk på Forlat.

Bare den Allianse Lederen har kraft å oppløse en Allianse. Hvis leder vil forlate eller endre Allianse uten å oppløse det, må de gi en annen Allianse medlem lederskap først før å gjøre dette. Å oppløse, klikk på Allianse på bunn avdin skjerm, så gå til Ordn og klikk på Oppløs.

Husk at sterkt forhold med en Allianse skal forme det grunnfjellet av din suksess.

3 Hvordan kan jeg endre min Allianse Rangering?

Din Allianse Rangering kan bare bli endret av din Leder eller av en annen medlem som er to eller flere rangering høyere enn deg. Hvis du er to eller flere høyere enn alliert, så kan du ha kraft til å fremme eller degradere dem.

Etter du klikket på det Allianse ikonet på bunnen av din skjerme du kan:

Klikk på MEDLEMMER å sjekke rangering med din Allianse.

Klikk på Tillatelser innen ORDN meny å sjekke hva tillatelser hver Allianse Rangering har.