Categories

King of Avalon:[Update 3.0] Dobbelhuis – [Dutch]

Je kunt toegang krijgen door te tikken op de Dobbel icoon rechts op het scherm. Hier kun je dobbelstenen gooien om direct punten of beloningen te krijgen. Door een bepaald aantal punten te bereiken, speel je meer beloningen vrij!

Je kunt dobbelstenen gooien door te tikken op "gooien"; de groene dobbelsteen geeft een nummer dat correspondeert met de beloning, terwijl de rode deze beloning vermenigvuldigt! Om te dobbelen heb je bepaalde Fiches nodig; deze Fiches kunnen worden verkregen door Goud op te waarderen of van bepaalde pakketten!

Je kunt jouw Dobbelscore bekijken door te tikken op "score". Hier kun je ook het scoredoel bekijken, zodra het doel is bereikt, kun jeéén van de 3 beschikbare geschenken kiezen en deze ophalen door te tikken op "verzamelen".