Categories

King of Avalon:[ANDROID] เหตุใดฉันถึงได้รับคำเตือน "ความเสี่ยงสูง" – [Thai]

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางPlay Store ตรวจจับการซื้อที่ผิดปรกติ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้คุณเสียเงินผ่านทางอุปกรณ์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะกำหนดการซื้อของคุณให้อยู่ในสถานะ"ความเสี่ยงสูง" และทำการยกเลิก

ไม่ต้องห่วง หลังจากนั้นสถานะนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะไม่สามารถทำการซื้อได้เป็นเวลา 30 นาที

ในระหว่านั้นให้ตรวจสอบดูว่าชื่อและที่อยู่ของคุณตรงตามข้อมูลบนบัตรเครดิตของคุณ

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณสำหรับปัญหานี้ได้ หากคุณยังได้รับการแจ้งเตือน "ความเสี่ยงสูง" กรุณาติดต่อGoogle โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ