Categories

King of Avalon:ช่องการก่อสร้าง – [Thai]

คุณสามารถสร้างหรืออัพเกรดอาคารได้ครั้งละหลังเท่านั้น เวลาที่เหลือจนกว่าจะอัพเกรดเสร็จสะแสดงให้ดูด้านล่างของไอคอนรูปค้อนทางด้านซ้ายมือของหน้าจอเมือง


หากคุณต้องการสร้างหรืออัพเกรดอาคารสองหลังพร้อมกัน คุณสามารถจ้างผู้ช่วยสร้างได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีช่องการก่อสร้างสองช่อง คุณยังสามารถสร้างและอัพเกรดให้เสร็จในทันทีโดยใช้เหรียญทองได้อีกด้วย