Categories

King of Avalon:Hur överför jag ett konto till en ny enhet? – [Swedish]

Genom att använda Facebook, Google Play eller Game Center kan du enkelt överföra ditt befintliga spel till en ny enhet. Observera att Facebook (eller Google Play) stöder endast bindande av ett spelkonto; Du måste därför förbereda olika Facebook (eller Google Play) konto för varje gång du vill binda ett nytt spelkonto.

1. Först måste du se till att ditt befintliga spel är ordentligt sparas (dvs bunden) till Facebook eller Google Play / Game Center-konto på din gamla enhet.

2. Ladda ner King of Avalon från Google Play Store eller App Store och installera det på den nya enheten.

3. Öppna King of Avalon på den nya enheten, se till att ditt spel inte är öppen på någon annan enhet.

4. Klicka på din avatar och gå in på inställningarna (kugghjul ikonen längst ner till vänster) -> Konto > Byt konto och välj "Facebook-konto" eller "Google Play konto" / "Game Center-konto" för att logga in i spelet som är kopplat till kontot.