Categories

King of Avalon:Konstruktionsplats – [Swedish]

Du kan endast bygga eller uppgradera en byggnad åt gången. Tiden som det tar för att slutföra byggnaden visas vid hammar ikonen till vänster på skärmen.

Om du önskar att bygga eller uppgradera 2 byggnader åt gången kan du hyra ett extra set av byggnadsarbetare. Detta kommer att ge dig två konstruktionsplatser. Du kan också undvika väntetiden och slutföra byggnader eller uppgraderingar genom att använda guld.