Categories

King of Avalon:จะบันทึกข้อมูลบัญชีอย่างไรหากเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น? – [Thai]

คุณสามารถผูกบัญชีเกมของคุณกับบัญชีส่วนตัวได้ เพื่อที่คุณจะได้เล่นบัญชีเกมเดิมบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ และทางทีมงานแนะนำให้คุณบันทึกความคืบหน้าในเกมของคุณไว้ด้วยเผื่อโทรศัพท์มือถือของคุณเสีย
หากต้องการผูกบัญชีของคุณให้ไปที่: โปรไฟล์ผู้เล่น (รูปโปรไฟล์) -> การตั้งค่า (ไอคอนรูปฟันเฟือง) -> บัญชี -> การจัดการบัญชี -> แล้วเลือกการผูกบัญชีที่คุณต้องการ
หากต้องการสลับบัญชี ให้ไปที่: โปรไฟล์ผู้เล่น (รูปโปรไฟล์) -> การตั้งค่า (ไอคอนรูปฟันเฟือง) -> บัญชี -> สลับบัญชี -> แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการล็อกอิน