Categories

King of Avalon:อาคาร – ค่ายทหาร ค่ายทหารม้า ค่ายพลธนูและโรงผลิตอาวุธตีปราสาท – [Thai]

คุณสามารถฝึกทหารทั้งสี่ประเภทนี้ได้ในอาคารทั้งสี่ชนิดนี้ ฝึกทหารราบในค่ายทหาร ทหารม้าในค่ายทหารม้า พลธนูในค่ายพลธนู และอาวุธตีปราสาทในโรงผลิตอาวุธตีปราสาท

การอัพเกรดอาคารเหล่านี้จะเป็นการปลดล็อคทหารเลเวลสูงขี้น ซึ่งทหารเลเวลยิ่งสูงก็จะยิ่งแข็งแกร่ง ทหารจะถูกปลดล็อคเมื่ออาคารอัพเกรดถึงเลเวล4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,26 และ 30

จำนวนและเลเวลของเต็นท์ทหารของคุณจะเป็นตัวกำหนดจพนวนของทหารที่คุณสามารถฝึกในแต่ละครั้งรวมถึงความเร็วในการฝึก

คุณไม่สามารถฝึกทหารได้ขณะอัพเกรดอาคาร หรืออัพเกรดขณะฝึกได้

หากคุณต้องการสลายกองทหาร ให้แตะที่อาคารที่ใช้ฝึกทหารเหล่านั้น แตะที่ฝึก แล้วเลือกประเภทของทหารที่คุณต้องการสลาย คลิกที่ไอคอนข้อมูลด้านข้างรูปภาพ เลือกจำนวนของทหารที่คุณต้องการสลาย แล้วแตะที่สลาย การสลายกองทหารจะไม่ได้รับทรัพยากรที่ใช้ฝึกคืน