Categories

King of Avalon:Byggnad – Ambassaden – [Swedish]

Ambassaden tillåter dig att få hjälp och defensiva förstärkningar från dina allierade. Uppgradera Ambassaden för att öka antalet och varaktigheten av timer hjälper du kan få, liksom antalet förstärkningstrupper du kan hålla.

Din ambassad kan bara ta emot en förstärkningsmarsch från varje Allians-medlem. När Förstärkningskapaciteten är uppnådd kan du inte längre få fler förstärkningstrupper.

Förstärkning är ett bra sätt att skydda dina svagare allierade och ta fiender med överraskning – försvara som den första raden i en attack!

När ikonen Hjälp visas över ambassaden innebär en av dina allierade har begärt hjälp – tryck för att hjälpa dem.