Categories

King of Avalon:Hur aktiverar jag VIP? – [Swedish]

Din VIP aktiveras automatiskt i 24 timmar varje gång din VIP nivå har nått en ny nivå. Du kan även trycka på VIP knappen bredvid din avatar för att aktivera din VIP fördelar när du vill. Om du inte har några VIP föremål för att aktivera, kan du köpa dessa i affären. Kom ihåg om din VIP inte är aktivera kommer du inte att få några VIP fördelar.